POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Rruga Robert Shvarc Ndertesa 8, Hyrja 4, Ap 23 +355 67 600 9006

Sistemi i Gjurmimit


GPS
 • Text Hover
Gjurmim GPS për Automjete
 • Text Hover
Gjurmim GPS për Individë
 • Text Hover
Gjurmim GPS për Kontinierë
 • Text Hover
Gjurmim GPS për Asete

Karakteristikat e Sistemit Tonë

Falë IGT menaxhimi i mjeteve tuaj është më i thjeshtë.
 • Karakteristikat e Sistemit GPS

  Vendndodhja Reale

  IGT do të thotë gjurmim. Programi ynë GPS ju jep në kohë reale * informacion mbi vendndodhjen e të gjitha automjeteve në flotën tuaj dhe atë që ata po bëjnë në atë moment. Shumë thjeshtë ju mund të bëni një raport të gjithë ditës dhe me një klik do t

 • Karakteristikat e Sistemit GPS

  Siguria

  IGT do të thotë siguri. Ju mund të personalizoni dhe të njoftoheni me alarme dhe njoftime me anë të telefonit apo e-mailit thuaj. Ju mund të menaxhoni në kohë reale çdo situatë të dyshimtë apo emergjente.

 • Subtitle3

  Title3

  Slide Description3

 • Subtitle4

  Title4

  Slide Description4

 • Subtitle5

  Title5

  Slide Description5

Rezultatet e Përgjithshme, 

Statistikat &  Përmirësimet

Që ju mund të kurseni paratë e biznesit tuaj është një gjë, por duke e ditur se sa kurseni është gjë tjetër.
Hulumtimet tona tregojnë se kompanitë që instalojnë një Sistemin e Gjurmimit GPS, shohin shumë përfitime, duke përfshirë: uljen e kostove të karburantit, reduktimin e incidenteve, rritjen e produktivitetit dhe uljen e kostove të mirëmbajtjes.

Me kalimin e kohës, konsumatorët kanë parë përmirësime të dukshme për shqetësimet që lidhen me flotën, si sjellja e shoferit, shpejtësia, aksidentet, shpenzimet e mirëmbajtjes, përdorimi i karburantit dhe produktiviteti i përgjithshëm. 

24% e rezultateve të sigurisë së shoferit përmirësohen vetëm pas 4 javëve të përdorimit të zgjidhjes tonë telematike.
Reduktime në Shpërdorimin e Karburantit
0%
Rritja e Produktivitetit
0%
Përmirësim i Sigurisë së Përgjithshme
0%
Reduktimi në Shpenzimet e Mirëmbajtjes
0%
Reduktim i Tejkalimit të Shpejtësisë
0%
Monitoroni Flotën Tuaj Nëpërmjet Smartphonit tuaj!
 • Text Hover
 • Text Hover