Massivedynamic.co
Produkte &
Shërbime

Sistemi i Gjurmimit GPS

IGT ofron instalimin dhe mirëmbajtjen e Sistemeve që mundëson monitorimin e automjeteve me GPS.

Punime Elektrike

Sisteme Sigurie

IGT ofron projektim, instalim dhe mirëmbajtje të sistemeve te sigurise nëpërmjet CCTV, Sisteme Alarmi, Access Control, etj.

IT & Communication Solution

Siguri Fizike

IGT kryen shërbimin 24 orë për sigurimin e monitorimin e objekteve nëpërmjet patrullimit me roje të trajnuar dhe licensuar.