Massivedynamic.co

Siguria mbi të gjitha

Sisteme Kamerash

IGT prej vitesh zotëron tregon Shqiptar, duke punuar dhe përfunduar me sukses projekte nga më komplekse. Kamerat të cilat përdorim janë të niveleve të ndryshme, duke u përshtatur dhe me nevojat e tregut.

Sisteme Alarmi

Prej vitesh kemi bashkëpunuar me kompaninë Visonic, lider në tregun e sistemeve të sigurisë. Të gjitha produktet janë wireless dhe tepër efektivë.

Sistemet Hyrëse-Dalëse

Ne ofrojmë zgjidhje të sistemeve Hyrje-Dalje me një ose shumë hyrje sipas nevojave përkatese. Identifikimi i personit mund të kryhet sipas zgjedhjes me Karta RFID apo me të dhëna biometrike si shenja gishti apo imazhi facial.